De statistieken liegen er niet om. Niet alleen de cijfers van het aantal langdurig zieken in België zijn fors gestegen, ook zien we dat mensen vandaag voornamelijk om psychologische redenen uitvallen. 

Het mag wel duidelijk zijn dat de uitdaging om te waken over het welzijn (waaronder ook het mentaal welzijn!) van uw medewerkers behoorlijk complex geworden is. Tóch blijft het uiterst belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Want laat preventie nu net de belangrijkste remedie zijn.

In ons webinar reiken we u een aantal handvaten aan voor een geïntegreerd welzijnsbeleid en behandelen we vragen zoals:
 

✴️ Hoe brengt u de medewerkerstevredenheid in kaart?

✴️ Hoe identificeert u risico’s op vlak van psychosociaal welzijn?

✴️ Wat ná uw welzijnsmetingen, hoe stelt u een concreet actieplan op?

✴️ En hoe maakt dat actieplan deel uit van een geïntegreerd welzijnsbeleid?