Wat houdt de procedure moederschapsbescherming juist in?


Als werkgever ben je wettelijk verplicht om samen met een arbeidsarts een risicoanalyse uit te voeren van de werkposten en een duidelijk beleid op te stellen waarbij de ‘next steps’ worden vastgelegd in het geval een medewerker zwanger is.

Na het in kaart brengen van de risico’s worden ook de maatregelen duidelijk vastgelegd zodat je als onderneming precies weet wat er moet gebeuren als een medewerker zwanger is. 

  • Zijn er bijkomende preventieve maatregelen voor de werkposten nodig? 
  • Zijn er tijdelijke aanpassing van de arbeidsomstandigheden of werktijden nodig? 
  • Moet mijn medewerker tijdelijk op een andere beschikbare werkpost?
  • Indien een aanpassing van de werkpost niet mogelijk is: moet mijn medewerker tijdelijk stoppen met werken?

Als Externe Dienst Preventie & Bescherming hebben we zicht over de werkposten en de specifieke risico’s binnen jouw bedrijf en kunnen we in overleg met de arbeidsarts bepalen welke maatregelen je moet nemen.  In geval van inspectie zal ook de procedure moederschapsbescherming worden opgevraagd. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het (laten) opstellen hiervan. 

Vul hiernaast je gegevens in en we gaan direct voor je aan de slag!


Zijn er bijkomende beschermingsmaatregelen? 


Werd je als werkgever op de hoogte gebracht dat een medewerker zwanger is? Dan treden er een aantal beschermingsmaatregelen in werking.

  • Verbod op discriminatie.
  • Verbod op overwerk en nachtarbeid.
  • Recht op prenataal onderzoek
  • Ontslagbescherming
  • Borstvoedingspauze

Meer informatie over deze beschermingsmaatregelen vind je terug in de procedure moederschapsbescherming.


Veelgestelde vragen 
 

Moet ik een procedure kunnen voorleggen indien ik geen vrouwen tewerkstel?
Van de overheid moet elke werkgever op elk moment een procedure moederschapsbescherming kunnen voorleggen. Zelfs wanneer je enkel mannelijke medewerkers in dienst hebt, dien je nog steeds te voldoen aan deze wettelijke verplichting (zie verbod van discriminatie : zowel bij de aanwerving als tijdens de arbeidsovereenkomst moet de werkgever mannen en vrouwen gelijk behandelen. Het moederschap mag dus geen aanleiding geven tot enige vorm van discriminatie.) In geval van inspectie wordt dit document opgevraagd en moet je het kunnen voorleggen.  
 

Waar vind ik het wettelijk kader  mbt  moederschapsbescherming?  
De regelgeving over moederschapsbescherming is vastgelegd in titel 5 van boek X van de codex over het welzijn op het werk.  Lees meer >
 

Waarom biedt Attentia dit aan?
Met deze proactieve actie wenst Attentia jou als klant maximaal te ondersteunen om te garanderen dat je wettelijk in orde bent. Wij beschikken over de werkposten en de specifieke risico's binnen jouw bedrijf bepalen in overleg met de arbeidsarts welke maatregelen je moet nemen. Zo wordt meteen ook duidelijk wanneer je een zwangere medewerker naar de arbeidsarts dient te sturen. Het is ook wettelijk bepaald dat deze risicoanalyse in samenspraak met de arbeidsarts dient de gebeuren. 
 

Wat kan de inspectiedienst doen wanneer ik niet over een procedure moederschapsbescherming beschik?  
Zie de opmerking hieronder nav een inspectiebezoek ikv de welzijnswet. Je zult een ingebrekestelling krijgen en er zal een opvolging gebeuren tot wanneer je dit in orde brengt. Deze inbreuken zijn strafbaar overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek. 

De werkgever is verplicht in samenwerking met de arbeidsarts een risicoanalyse uit te voeren voor al zijn personeelsleden. De specifieke risico's moeten beoordeeld worden aan de hand van een lijst van agentia, procedés en arbeidsomstandigheden, opgenomen in bijlage X.5-1 van de codex over het welzijn op het werk. Op grond van de resultaten van die analyse worden de te nemen preventiemaatregelen bepaald.  
 

Is deze procedure inbegrepen in mijn basisprestaties? 
De procedure moederschapsbescherming is niet inbegrepen in de 12 basisprestaties. De werkgever is zelf verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van risicoanalyses en onder andere deze procedure valt onder de risicoanalyses die op initiatief van de werkgever moeten opgesteld worden. Dit dient te gebeuren in samenwerking met de arbeidsarts, de prestatie door de arbeidsarts wordt bijkomend gefactureerd aangezien dit geen deel uit maakt van de basisprestaties (zie C- en D klanten).